เรื่องของไต…ไตคือรากฐานของชีวิต

เรื่องของไต…ไตคือรากฐานของชีวิต

เรื่องของไต…ไตคือรากฐานของชีวิต (มุมมองของแพทย์จีน)

 

 

พบกันอีกแล้วกับเรื่องราวดีๆที่ร้านปู่เซินดอทคอมขอนำเสนอกับท่านในวันนี้คือเรื่องของ ไต (รวมทั้งต่อมหมวกไตด้วย) มีหน้าที่สำคัญยิ่งในการควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย การพัฒนาสมอง การสร้างเสริมกระดูก การสร้างเม็ดเลือด สมรรถภาพทางเพศ การสืบพันธุ์ และความสูงวัย และนอกจากนี้แล้วไตยังมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับระบบการทำงานของหัวใจ ปอด ตับ ม้าม ระบบฮอร์โมน ระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้ เนื่องจากไตมีบทบาทสำคัญดังต่อไปนี้

  • ช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย ยกตัวอย่าง ของเสียที่มาจากการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ของเสียที่มาจากการเผาผลาญอาหารที่เรากินเข้าไป ของเสียที่มาจากการรับประทานยาสารเคมีและสารแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย
  • การรักษาความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ภายในร่างกาย ไตจะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำและระดับความเข้มข้นของเกลือแร่ในร่างกาย เช่น โซเดียม โปแตสเซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เป็นต้น ถ้าเรามีไตไม่แข็งแรง ปริมาณน้ำและเกลือแร่ภายในร่างกายก็จะไม่มีความสมดุล จนเกิดผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
  • รักษาความสมดุลของสภาพความเป็นกรดและด่าง ไตทำหน้าที่ควบคุมความเป็นกรด และด่างของร่างกายให้มีภาวะสมดุล เพื่อให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำงานเป็นปกติ ควบคุมความดันโลหิตของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ ไตเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมความดันโลหิตในร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ถ้าไตทำงานผิดปกติ ความดันโลหิตก็จะผิดปกติตามไปด้วย
  • ไตทำหน้าที่ควบคุมและสร้างฮอร์โมนสำคัญหลายชนิด เช่น Erythropoietin ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการกระตุ้นไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดง Renin และ Prostaglandin ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการช่วยควบคุมความดันโลหิตในร่างกาย เป็นต้น
  • ไตทำหน้าที่ควบคุมความแข็งแกร่งของกระดูก ไตควบคุมการผลิตวิตามินดี แคลเซียมและฟอสฟอรัส ถ้าไตเสื่อมสภาพลงกระดูกก็จะไม่แข็งแรงหรือผุกร่อน รวมทั้งระดับแคลเซียม และฟอสฟอรัสในเลือดก็อาจผิดปกติจนเป็นอันตรายกับร่างกายได้

การแพทย์จีนจึงเปรียบเทียบไตเป็นรากฐานของชีวิต และนิยมใช้วิธีบำรุงรักษาไตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพหรือบำบัดหลายๆ อาการให้หายพร้อมๆ กัน ทั้งๆ ที่แต่ละอาการดูเหมือนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยในมุมมองของการแพทย์ตะวันตกก็ตาม บำรุงไต บำบัดสารพัดโรค จึงถือเป็นวิทยาการอันล้ำค่าของการแพทย์จีนและมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของคนจีนมาโดยตลอดจนตกทอดกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนไปแล้วจนถึงทุกวันนี้

จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังก็ยึดถึงเรื่องไตนี้เป็นสำคัญเช่นกัน จึงได้นำสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อไตและช่วยบำรุงไต มาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

ขอขอบคุณเรื่องจาก thailandoffroad.com และข้อมูลจาก เรื่องสมุนไพรจีนจากผลิตภัณฑ์จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง

Share this post

ใส่ความเห็น