Tag - หยินหยางกับสมุนไพรจีน

หยินหยางกับสมุนไพรจีนปู่เซิน

หยินหยางกับสมุนไพรจีนปู่เซิน

หยินหยางกับสมุนไพรจีน สมดุลของร่างกาย แพทย์แผนจีน และสมุนไพรจีน เรื่องโดย จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังวันนี้ ร้านปู่เซิน.com ขอนำเสนอบทความดีๆ เกี่ยวกับ สมุนไพรจีน แพทย์แผนจีน ที่ท่านสามารถนำไปปรับใช้เพื่อดูแลร่างกายและสุขภาพเบื้องต้นตามหลักการใช้สมุนไพรจีน และการแพทย์แผนจีนได้อย่างถูกต้องหยินหยางกับสมุนไพรจีนปู่เซินในตำราแพทย์แผนจีนโบราณซึ่งมีกำเนิดมากกว่า 5,000 ปี ได้จดบันทึกรวบรวม แนวทางหลักในการรักษาผู้เจ็บป่วยไว้ 2 ประการการรักษาแบบองค์รวม เป็นการรักษาที่ครอบคลุม เช่น หากมีอาหารอ่อนเพลีย หน้าตาซีดเซียว ปากซีด หมอจีนสมัยก่อนจะให้กินสมุนไพรจีนที่มีสรรพคุณบำรุงเลือด หัวใจ และม้ามไปพร้อม ๆ กัน การรักษาที่ดูจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มากระทบลักษณะพื้นฐานของสุขภาพเดิมของแต่ละคน ซึ่งโดยปกติแล้วแพทย์แผนจีนจะแบ่งพื้นฐานของสุขภาพของคนออกเป็น 4 แบบ คือพวกหยางแข็งแรง คนกลุ่มนี้จะเป็นคนขี้ร้อน คล่องแคล่ว ตื่นเต้นได้ง่าย ชีพจรเต้นเร็ว ลิ้นมีสีแดง พวกหยินแข็งแรง...